Klima

Vi deler alle den fælles udfordring med at reducere byrden på vores planet. Bæredygtig ressourceudnyttelse er et must. Ikke mindst fødevaresektoren har en vigtig opgave at løse, når det handler om aktivt at arbejde for en bæredygtig produktion og forbrug af fødevarer.

Den mest klimavenlige animalske råvare

En livscyklusanalyse af æg, som blev foretaget af det svenske RISE i 2019, viser blandt andet, at svenske æg er den mest klimavenlige animalske råvare. Resultatet viser også, at siden den forrige måling fra 2008 er de svenske ægs klimaaftryk faldet med hele 25 %.

På trods af disse positive resultater for æg generelt, har det svenske Stjärnäggs vist, at der er et stort potentiale for at gøre ægproduktionen endnu mere bæredygtig.

Siden RISE livscyklusanalysen 2019 er det nemlig lykkedes at reducere æggenes klimabelastning med yderligere 20 % ved blot at erstatte sojaen i hønsenes foder med flere lokalt dyrkede proteinråvarer.

”Det er dejligt at se, at Stjärnägg’s forskellige bæredygtige tiltag viser gode resultater og nu udbredes i hele værdikæden. For klimaet er vores alles ansvar. Det er vi bevidste om, og derfor bliver bæredygtighed også et vigtigt emne for os, her i Stjerneæg. Og der kan vi jo hente inspiration fra vores gode svenske kolleger, der er godt i gang med at vise vejen frem.” siger Tom Nielsen, direktør i Stjerneæg

Genanvendt plastik

 

Vidste du, at den plast, vi bruger til vores store pakninger, består af 60 % genbrugsmateriale? Ændringen medfører en reduktion på 45.000 kg nyproduceret plast om året. Dette er en af ??de mange indsatser, vi gør for at reducere vores klimaaftryk

Mere klimavenligt pap

 

Ved at fjerne låget på de fragtkartoner, vi leverer æggekasserne i, reducerer vi brugen af bølgepap med næsten 20 tons/år. Samtidig halverer vi også vores brug af plastiktape. Tænk at så små ændringer kan gøre så stor en forskel for miljøet!